Dear
We're proud to present you the Photography Graduate Projects of 2015 KABK:
Dear,

We’ve completed our study as photographers in a time where visual media are incredibly accessible, affordable and omnipresent. But this so-called ‘image culture’ doesn’t just facilitate endless possibilities. It’s also created a necessity for tireless motivation, inventiveness and most of all, specialization: from us, the next generation of creative professionals. We want to start a dialogue with you, to combine strengths, skills and interests, to create messages, campaigns, or stories that need to be shared. Let’s find similarities, discuss differences, and explore possible realities of these hopeful ideals!

We believe in engagement and more specifically, in collaborations, however unlikely they may seem at first. We’re ready, convinced of the opportunities, and can’t wait to work with you to make it happen.

Don’t be a stranger, let's meet!

With love,

‘DEAR..’.

Website made by Lennartsendebruijn
& Lennart Laszlo Hendriksma.

Portraits by Shari de Boer
& Jorieke de Vet.

CLICK HERE TO DOWNLOAD (EN)

The Hague, 15-03-2015

Dear journalist, editor, art director, curator, graphic designer, writer, psychologist, farmer, builder, brother, Mr. President,

Have we met you before? If not, we’d love to. How does the 4th of July 2015 sound?

Let’s meet at the graduation exhibition of the Photography Department, at the Royal of Art Academy in the Hague. There’s something we’d like to show you. Photographs, audiovisual productions, interactive media, publications; projects from over forty photographers that vary in form from fashion editorials, to socially engaged documentaries. Our choice of subjects is even more diverse, and is guaranteed to offer you a mix of contemporary and authentic views of young photographers, who are more determined than ever to connect.

We’ve completed our study as photographers in a time where visual media are incredibly accessible, affordable and omnipresent. But this so-called ‘image culture’ doesn’t just facilitate endless possibilities. It’s also created a necessity for tireless motivation, inventiveness and most of all, specialization: from us, the next generation of creative professionals. By combining personal fascinations with a specific and unique visual handwriting, we all aim to stand out from the crowd. We’ve all got something to say, but we are not expecting to be heard by everyone. We want to start a dialogue with you, to combine strengths, skills and interests, to create messages, campaigns, or stories that need to be shared. Let’s find similarities, discuss differences, and explore possible realities of these hopeful ideals. Our campaign ‘DEAR..’ represents our intentions: we believe in engagement and more specifically, in collaborations, however unlikely they may seem at first. Imagine a moving-company working with a documentary photographer to capture memories of their clients’ interiors, or a commercial photographer collaborating with the municipality to create togetherness in a problem area through the subject of fashion. We’re ready, convinced of the opportunities, and can’t wait to work with you to make it happen.

So. Now that we’re not complete strangers anymore, can we count on your presence at the KABK, Prinsessegracht 4, anywhere between the 4th and 9th of July? We promise we’ll be there.

To get in touch, or for more information:

Graduation exhibition ‘DEAR..’,
Photography department KABK: 4 -9 July 2015
Preview: 3rd of July

info@deargraduation.com
Facebook

Contact: Merel Verspuij, 06-81418548

CLICK HERE TO DOWNLOAD (NL)

Den Haag, 15-03-2015

Dear journalist, beeldredacteur, curator, grafisch ontwerper, schrijver, psycholoog, boer, bouwvakker, broer, minister president,

Hebben we elkaar eerder ontmoet? Zo niet, we zouden niets liever willen. Schikt 4 juli, 2015?

Laten we afspreken bij de examenexpositie van de Fotografie afdeling, op de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te Den Haag. We zouden je graag iets laten zien. Foto’s, audiovisuele projecten, interactieve media, gedrukte publicaties; projecten van ruim 40 afstuderende fotografen die variëren in vorm van mode editorials tot maatschappelijk geëngageerde documentaires. Onze keuze van onderwerpen is evenzo divers, en als collectief bieden we je een mix van hedendaagse en authentieke visies van jonge fotografen. We zijn beeldmakers die vastbeslotener dan ooit zijn om verbinding te zoeken.

We hebben onze studie afgerond in een tijd waarin visuele media makkelijk toegankelijk, betaalbaar en alomtegenwoordig zijn. Maar deze zogenaamde ‘beeldcultuur’ van vandaag schept niet alleen oneindige mogelijkheden. Het creëert voor ons creatieve professionals ook een verantwoordelijkheid, of bijna de noodzakelijkheid, van onvermoeibare inzet, inventiviteit en bovenal, specialisatie. Door persoonlijke fascinaties te combineren met een uniek visueel handschrift, streeft eenieder van ons er naar om ons te onderscheiden van de massa. We hebben allemaal iets te zeggen, maar we verwachten niet door iedereen te worden gehoord. Een dialoog willen we starten, om krachten, vaardigheden en interesses te combineren, om berichten, campagnes, of verhalen te creëren die het waard zijn om gezien en gedeeld te worden. Laten we gelijkenissen vinden, verschillen bediscussiëren, en mogelijke realiteiten verkennen van deze hoopvolle idealen. Onze campagne ‘DEAR..’ vertegenwoordigt onze oprechte intenties: wij geloven in betrokkenheid, en bovenal, in samenwerkingen, hoe onwaarschijnlijk deze in eerste instantie ook mogen lijken. Stel je voor; een verhuisbedrijf die werkt met een documentair fotograaf om herinneringen aan het interieur van hun klanten vast te leggen, of een commercieel fotograaf die in samenwerking met de gemeente saamhorigheid aanpakt in een probleemwijk door middel van het onderwerp van lokale kledingstijlen. We zijn er klaar voor, overtuigd van de mogelijkheden, en kunnen niet wachten om samen aan de slag te gaan.

Dus nu dat we geen complete vreemden meer zijn, kunnen we rekenen op je aanwezigheid op de KABK, Prinsessegracht 4, ergens tussen 4 en 9 juli? We beloven dat we zullen er zijn.

Om in contact te komen met ons, of voor meer informatie:
‘DEAR ..’ Examen expositie,
afdeling Fotografie KABK: 4 -9 juli 2015 Preview: 3 juli

info@deargraduation.com
Facebook

Contact: Merel Verspuij, 06- 81418548


Website made by Lennartsendebruijn
& Lennart Laszlo Hendriksma.

Portraits by Shari de Boer
& Jorieke de Vet.About
Press
Photography
Graduation
Exhibition 2015

4 July – 9 July
11:00 – 20:00


The Royal
Academy of Art